top of page

PIANO SOLO

Pianista de formació clàssica i alhora amb una llarga i sòlida trajectòria jazzística, proposa en el programa de piano sol el treball resultant de l’investigació i aprofundiment en l’amalgama dels diversos estils que han construït la seva formació, oferint un discurs personal i compromés tant en la sintaxi musical contemporània com amb la seva necessitat d’evolució artística i estètica.

El repertori consta d’obres pròpies així com de relectures de material popular català.

bottom of page