top of page

LLUÍS VIDAL TRIO ORQUESTRA DE CORDES

Aquest projecte sorgeix de la voluntat d’experimentar, sempre a través de material original, en la fusió tant timbrica com estètica de la música clàssica contemporània i el jazz.

L’aproximació d’ambdós móns musicals i la suma de identitats tímbriques de referents històrics contraposats, aporten una novedosa colorística i obren nous i sorprenents possibilitats expressives.

Lluís Vidal ha portat a terme aquesta proposta amb l’Orquestra Nacional de Cambra Nacional d’Andorra, amb l’Orquesta de Cámara Andrés Segovia, i amb Barcelona Collage.

bottom of page