top of page

CATALONIA (1982)
Cúspide D-5006


Antonio Peral, sax
Lluís Vidal, piano
Rafael Escoté, bass
Angel Pereira, drums, percussion and vibes


Recorded at Gema 1 Studios, Barcelona (1981)

Mistela / Lluís Vidal (4:30)
Lorelai / Rafael Escoté (6:30)
Una mica de res / Rafael Escoté (6:09)
Bolero / Lluís Vidal (5:21)
En un recó del cor / Rafael Escoté (5:06)
Un sueco en américa / Lluís Vidal (8:22)

bottom of page