amb Gerard i Lluís Claret Concert del sud. Joan Albert Amargós